Co je Klub rodičů?

Klub rodičů, je neformální spolek rodičů dětí ze ZŠ Jesenice, kteří věnují část svého volného času a zajímají se o aktuální dění v naší škole. Otevírají při diskusích témata, o kterých se v našem městě mluví, zajímají nás všechny, ale často se ke kompetentním osobám nedostanou. Pokládají dotazy směrem k vedení ZŠ Jesenice i k vedení města, jakožto zřizovatele školy. Pokud se chcete podílet na aktivitách Klubu rodičů, napište nám na email: info@klub-rodicu.cz